Ponoć czytanie to najwspanialsza rzecz jaką można wykonywać w celu uspokojenia własnej duszy
Strona głowna

Lektury alfabetycznie:
A(11)
B(18)
C(19)
D(47)
E(6)
F(4)
G(6)
H(9)
I(7)
J(14)
K(28)
L(15)
Ł(2)
M(34)
N(12)
O(21)
P(66)
R(11)
S(24)
Ś(14)
T(10)
U(7)
W(38)
Z(27)
Ź(1)
Ż(7)

Tytuł: Wstęp do filozofii
Autor: Stanisław Brzozowski

Zamiast przedmowy Stanowi to niejednokrotnie przedmiot sporu, czy „wstęp do filozofii” jako odrębna dyscyplina jest w ogóle potrzebny? A następnie, jeżeli tak, to znowu powstaje pytanie, na czym polegają właściwie jego zadania i za pomocą jakich środków i metod dążyć on ma do ich rozwiązania. Wydaje mi się, że nie pobłądzę, mówiąc, iż ci nawet, którzy uznają potrzebę wstępu, opierają się raczej na mętnym odczuciu, niż ścisłym i do dna przemyślanym uświadomieniu. Czują oni, że istnieje pewien przedział lub przynajmniej dystans pomiędzy myśleniem, jakim posługujemy się w życiu i naukach poszczególnych — a myślą w prawdziwym tego słowa znaczeniu filozoficzną, ale nie umieją sobie ostatecznie zdać sprawy, w jaki sposób przedział ten da się wypełnić lub też most niezbędny przerzucić. Stąd wstępy do filozofii są najczęściej skrótami systematów filozoficznych, rozumowanymi historiami filozofii itp. Prace takie, o ile wychodzą spod pióra zdolnego do oryginalnego i głębszego myślenia autora, mogą posiadać pewną niekiedy nawet znaczną wartość. Zasadniczego celu swego jednak zdaniem moim chybiają. Błąd polega tu na tym, że czytelnikowi podawane są pojęcia i poglądy filozoficzne bez uprzedniego upewnienia się, czy posiada on *organ* do ich ujęcia, to jest czy zdoła zrozumieć prawdziwą, realną treść, którą pojęcia te czynić zrozumiałą mają, czy istnieje dla niego ten punkt widzenia, przez ujęcie którego odsłania się przed nami właściwe znaczenie i sens zagadnień i pojęć filozoficznych. W przeciwnym razie pojęcia i teorie będą odpowiedziami na pytania, których czytelnik dotychczas sobie nie zadawał i których znaczenia nie rozumie. Dlatego też nie posiada on żadnego środka kontroli i tak pojęty *wstęp do filozofii* naraża go na utracenie raz na zawsze zmysłu dla życiowego, poważnego znaczenia filozofii. Współczesne wstępy do filozofii, ulegając w tym jednej z najstraszliwszych plag naszej kultury, traktują swe zadanie z czysto książkowego punktu widzenia. Wstęp do filozofii jest to książka, przeczytanie której ułatwić ma czytanie innych książek. Otóż twierdzę, że filozofia ma odpowiadać życiowym potrzebom człowieka, być dla niego sprawą osobistą, lub też pozostanie dla niego na zawsze obcą, chociażby przeczytał pół tuzina wstępów do filozofii i tuzin systematów. Twierdzę dalej, że zapoznawanie się z próbami rozwiązania zagadnień filozoficznych przed przeżyciem i uświadomieniem sobie tych zagadnień jako osobistych, to jest takich, bez rozwiązania których niepodobna żyć w sposób rozumny samowiednie — jest raczej szkodliwe niż użyteczne. Przyzwyczaja bowiem do czysto werbalnego traktowania tych zagadnień, więc odbiera prawość myślową. Sprawa jest niezmiernie prosta. Albo filozofia odpowiada jakimś życiowym potrzebom, albo też nie ma żadnej racji bytu. W ten sposób określone zostaje pierwsze i zasadnicze zadanie *wstępu do filozofii*: polega ono na uświadomieniu sobie tych potrzeb życiowych, z których filozofia wyrasta i na przeobrażeniu ich przez to uświadomienie w określone lub przynajmniej określić się dające

Czytaj dalej: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Powrót do wykazu prac niniejszego autora: > Stanisław Brzozowski <
Spis autorów:

- nieznany
- Maria Konopnicka
- Hugo von Hofmannsthal
- Antoni Czechow
- Aleksander Dumas
- Jan Kasprowicz
- Zygmunt Gloger
- Tadeusz Dołęga-Mostowicz
- Charles Cros
- Théodore de Banville


Polecamy:

Jutrzenka duszy
O, jak się trapię
Zając i jeż
Do Justyny
Historia roku
Spleen
Nieszczęście
Trzy pióra
Zwierciadło
Ubogi bogaty

Fotograf Warszawa

Niestety dzisiaj bardzo mało osób jest, które czytają książki w tradycyjnej oprawie. Część czytelników skierowała swoje oczy w stronę książek elektronicznych. Prawdziwi czytelnicy powiadają, że książka musi posiadać duszę, a duszę może posiadać tylko książka wydana w tradycyjny sposób. Są też tacy, którzy zwyczajnie nie lubią czytać elektronicznych książek.
Bez względu na to kto jaką wersję książki czyta to na uznanie zaśługuje samo czytanie. Otóż dzięki przeczytaniu dużej ilości książek, nasz zasób słowny stale się rozwija. Potrafimy ładniej mówić oraz pisać. Z pewnością niejeden z Was w podstawówce spotkał się ze stwierdzeniem polonistki, która utrzymywała że czytanie książek wpływa na mniejszą liczbę błędą popełnianych na kartkówkach. To niewątpliwie jest fakt.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo głównie książki, które są uznane za lektury szkolne. Nie rozgraniczamy katalogu na lektury gimnazjalne, z podstawówki czy liceum. Prawie wszystkie umieszczone są w jednym miejscu i posegregowane autorami i tytułami. Kiedy ktoś będzie potrzebować zajrzeć do wybranej lektury wystarczy że odszuka jej na stronie kliknie w dany tytuł i będzie mógł swobodnie czytać. W swojej bazie posiadamy, zarówno krótkie utwory jak i te należące do najdłuższych.


Szczególnie polecamy dzieła Adama Asnyka świetnego poety i dramatopisarza, który brał udział w powstaniu w 1863 roku, po którym w najbliższych latach osiadł na dobre w Krakowie. Adama Asnyka można śmiało nazwać najznamienitszym poetom swojej epoki. Jego twórczość przekazywała nastroje, które panowały podczas powstania i za raz po nim. Były również wyrazem nadziei i oczekiwania na lepsze nadchodzące czasy, które autor określał mianem zmartwychwstania. Pamiętajcie warto czytać książki!

W swoich zbiorach posiadamy dzieła następujących autorów:
Deotyma, E. T. A. Hoffmann, Rudyard Kipling, Fryderyk Hölderlin, Liudvika Didžiulienė-Žmona, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Joseph Conrad, René Descartes, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Kasprowicz, , Michaił Bułhakow, nieznany, Alter Kacyzne, Stanisław Korab-Brzozowski, George Gordon Byron, Antonina Domańska, Charles Baudlaire, Eurypides, brak, Karl Gjellerup, Frances Hodgson Burnett, Theodor Däubler, Jean-Marc Bernard, Józef Czechowicz, Antoni Czechow, Homer, Pedro Calderón de la Barca, Hans Christian Andersen, Léon Deubel, Aleksander Dumas, Hugo von Hofmannsthal, Henry Bataille, Joachim Gasquet, Marija Konopnicka, Dōgen Kigen, Jacob i Wilhelm Grimm, Seweryn Goszczyński, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Alojzy Feliński, Wiktoras Gomulickis, Bolesław Prus, James Oliver Curwood, Tadeusz Boy-Żeleński, Maria Dąbrowska, Anton Czechow, Zygmunt Gloger, Aleksander Fredro, Francis Jammes, Louis Gallet, Max Dauthendey, Louis le Cardonnel, Stefan Grabiński, Honore de Balzac, Gustave Kahn, Marceline Desbordes-Valmore, Anatole France, Miguel de Cervantes Saavedra, Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, Anatol France, Max Elskamp, Casimir Delavigne, Franciszek Karpiński, Charles Baudelaire, Théodore de Banville, Tristan Derème, Maria Konopnicka, Guillaume Apollinaire, Klemensas Junoša, Michał Bałucki, Charles Guérin, Alfred Jarry, Rudolf G. Binding, Fryderyk Hebbel, Denis Diderot, Fagus, Władysław Anczyc, Maria De La Fayette, Aloysius Bertrand, Aleksander Brückner, Stefan George, Julius Hart, Adam Asnyk, Stanisław Brzozowski, Björnstjerne Björnson, Wiktor Gomulicki, Daniel Defoe, Anatole le Braz, Johann Wolfgang von Goethe, Charles Cros, Wincenty Korab-Brzozowski, Konstanty Gaszyński,

Mikołajki zbiorniki Betonowe
Szamba betonowe Ostrów Lubelski
ehotelsreviews.com/ho1415822/studios-happiness/zh/
© 2015 Zbiór książek.